Mümkin däl ýaly görünýän ýerde biz amatlylyk döredýäris.

Daluw

«Daluw» kompaniýasy 2016-njy ýylda esaslandyryldy we, 2012-nji ýyldan bäri ýyladyş ulgamlarynyň üpjün edijisi bolup durýan «NurAsia» kompaniýasynyň ast-toparlarynyň biri bolup durýar. Biz özümizi, ýyladyş ulgamlarynyň doly tapgyrlarynyň satuwy we gurnamasy boýunça ynamdar hyzmatdaş hökmünde tanatdyk. Ýewropanyň öňde baryjy öndürijilerden ýokary hilli enjamlaryň pugta saýlap alynmagy saýasynda, biz Türkmenistanda öňde baryjy ýyladyş ulgamlary üpjün edijileri bolup durýarys.

Biziň missiýamyz, müşderilerimize ýokary hilli harytlary we çözümleri hödürläp, jemgyýetiň we sarp edijileriň bähbidine hereket edip, Türkmenistanda ýyladyş ulgamlarynyň ýaýradylmagy babatynda şertsiz lideri bolmak. Biz müşderilerimize doly serwis goldawy, gurnama we eltip bermekligi üpjün edýäris. Taslama hyzmatlaryny muzdsuz berýäris.

Biziň magazinde we showroomda şulary alyp bilersiňiz:

- Elektrikli we gazly suw ýyladyjylary - Elektrikli we gazly gazanlar - Gaz kolonkalary - Giňeldiji baklar

- Süzgüçler we sorguçlar - Alýumin we panel radiatorlar - Desmal guradyjylar - Suwly we elektrikli ýyly zeminler

- Turbalar we fittingler - Sauna üçin enjamlar - Senagat ýyladyjylar